1(29) / 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2015.1

Зміст

Статті

O. P. Mintser
O. V. Palagin, O. P. Mintser, V. O. Romanov, I. B. Galelyuka
A. E. Apikova, D. A. Fedotov, V. A. Klymenko
L. Yu. Babintseva
O. S. Protsenko
L. A. Bulavin, R. A. Abyzov, L. Yu. Vergun, Yu. I. Onyshchenko
O. P. Strakhova
V. Z. Stetsyuk, A. I. Savickiy, T. P. Ivanova, N. V. Olhovich, A. O. Horbenko
N. V. Gasyuk
A. S. Sverstyuk, N. O. Kravets, D. V. Vakulenko
A. V. Semenets, V. Yu. Kovalok, S. B. Chekanov