КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В СТВОРЕННІ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

O. P. Mintser

Анотація


Проаналізовано технологічні співвідношення створення єдиного освітнього простору й єдиного освітнього середовища. Запропоновано характеристики проектування єдиного освітнього простору, що включають активність простору, пертинентність контенту й ефективність використання єдиного інформаційного освітнього простору. Розглянута типова структура єдиного інформаційного освітнього простору, що складається з трьох основних елементів: системи управління навчальним процесом, засобів для перевірки (тестування) засвоєння навчального матеріалу та системи управління діяльністю викладачів із структуруванням навчального матеріалу.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Кремень В. Г Освіта та наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г Кремень. - К. : Грамота, 2005. - 448 с.

Перспективні освітні технології : наук.-метод. посіб. / заг. ред. Г С. Сазоненко / [А. М. Алексюк, І. Д. Бех, Т Ф. Демків та ін. ]. - К. : Гопак, 2000. - 560 с.

Федорук П. И. Исследование эффективности функционирования адаптивной системы дистанционного обучения EduPro / П. И. Федорук // УСиМ. - 2009. - № 6. - C. 64-70.

Гапонова В. М. Принципи та функції педагогічного тестового контролю / В. М. Гапонова, Л. С. Рабійчук // Збірник наукових праць. - Хмельницький : Вид-во Національної академії ПВУ, 2002. - Ч. II, № 20. - С. 91-96.

Захожай В. Б. Статистичне забезпечення управління якістю : навч. посіб. для ВНЗ / В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. - К. : ЦУЛ, 2005. - 340 с.

Computational Intelligence in Web-based Education: A Tutorial / T Vasilakos, V Devedzic, Kinshuk [ct аі.] // Journal of Interactive Learning Research (JILR). - 2004. - Vol. 15, № 4. - P. 299-318.

Soller A. A computational approach to analysing online knowledge sharing interaction / A. Soller, A. Lesgold / [eds.U. Hoppe, F. Verdejo, J. Kay] // AI-ED’2003. - Amsterdam : IOS Press, 2003. - P. 253-260.

Вакарчук І. О. Якість освіти і вільна траєкторія студента / І. О. Вакарчук // Вісник АН ВО України. - 2009. - № 3 (64). - С. 8-15.

Сироджа И. Б. Квантовые модели и методы искусственного интеллекта для принятия решений и управления / И. Б. Сироджа. - К. : Наукова думка, 2002. - 428 с.

Виноградова Е. А. Создание единого информационно-образовательного пространства в образовательном учреждении. ИКТ - новая технология управления в образовательном учреждении / Е. А. Виноградова. - Режим доступу: http://festival. 1september.ru/articles/538755/.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. По- лат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров / под ред. Е. С. Полат. - М. : Академия, 2000. - 272 с.

Определение облачных вычислений. Рекомендации Национального Института Стандартов и Технологий (США). - USA : NIST, 2007. - Режим доступу: http:// bourabai.kz/mmt/cloud4.htm
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2015.1.3910

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##