СПОСІБ РОЗРАХУНКУ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛА ШУМІВ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ

A. E. Apikova, D. A. Fedotov, V. A. Klymenko

Анотація


У статті теоретично обґрунтоване використання принципу GPS-технології для діагностики пневмоній. Матриця датчиків, розташована на грудній клітці пацієнта, є неактивною складовою системи, на відміну від супутників, що використовуються у GPS. Спосіб реалізується за допомогою рівнянь GPS-навігації, у яких замінюються змінні. Розраховуючи час приходу респіраторного аускультативного шуму до кожного з датчиків матриці отримують координати джерела запального процесу у тривимірному просторі. За отриманими координатами роблять висновок про глибину та місце положення запального процесу (пневмонії) у легенях пацієнта.


Повний текст:

ТУТ

Посилання


Яковлев В. П. Рациональная антимикробная фармако-терапия : Руководство / В. П. Яковлев, С. В. Яковлев. - М. : Литерра, 2003. - 1004 с.

Пневмония. Информационный бюллетень № 331, ноябрь 2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http:// www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs3 31/ru/.

Справочник педиатра / [авт. кол. В. Г. Арсентьев, А. О. Булыгина, Н. В. Гончар и др.]. - 3-е изд. ; под ред. проф. Н. П. Шабалова. - СПб. : Питер, 2014. - 736 с.: ил. - (Серия «Спутник врача»): 412 - 418 с.

Восканян А. Г. Пневмония. Особенности течения и ле- чение больных астмой [Электронный ресурс] / А. Г. Вос-

канян, А. А. Восканян // Современные проблемы науки и

образования. - 2007. - № 6, Ч. 2. - С. 20-32. - Режим доступу: http://www.science-education.ru/24.

Шебшаевич В. С. Сетевые спутниковые радионавига-

ционные системы / [В. С. Шебшаевич, П. П. Дмитриев, Н. В. Иванцев и др.] / под ред. В. С. Шебшаевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Радио и связь, 1993. - 408 с. :ил.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2015.1.3912

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##