ПРО ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ ХМАРНОГО СЕРВІСУ GOOGLE APPS FOR EDUCATION ТА НАЯВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕДИЧНОГО ВНЗ

A. V. Semenets, V. Yu. Kovalok, S. B. Chekanov

Анотація


Розглянуто деякі аспекти інформатизації галузі медичної освіти. Означено проблему забезпечення інтероперабельності при застосуванні окремих інформаційних систем та хмарних сервісів у вищому навчальному закладі медичної освіти. Розроблено методику інтеграції існуючих інформаційних систем та хмарного сервісу Google Apps For Education, що базується на використанні можливостей сервісу Google Apps For Developers. Наведено приклад реалізації вказаної методики в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, шляхом розробки інформаційної системи "SysAdminka". Показано практичну методику застосування утиліти School Directory Sync як елемента інформаційної системи "SysAdminka".


Повний текст:

ТУТ

Посилання


Ковальчук Л. Я. Впровадження в навчальний процес комп'ютерних технологій / Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк // Медична інформатика та інженерія. - 2008. - № 1. - С. 14-16.

Марценюк В. П. Розробка і впровадження системи електронного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / В. П. Марценюк // Медична освіта. - 2008. - № 2. - С. 74-75.

Семенець А. В. Адаптація вільно-розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом для підтримки навчального процесу в окремому медичному ВНЗ / А. В. Семенець // Медична інформатика та інженерія. - 2013. - № 4. - С. 57- 66.

Семенець А. В. Модуль формування розкладу відробок практичних занять та самозапису студентів в системі електронного контролю знань на базі СДО МооШІе / А. В. Семенець, В. П. Марценюк // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини - 2013" (Запоріжжя, Київ, Лондон 10-11 жовтня 2013 р.) // Запорожский медицинский журнал. - 2013. - № 6. - С. 119-120.

Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг - Київ - Черкаси - Харків, 21 грудня 2012 р.). - Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. - 173 с.

Семенець А. В. Застосування хмарних технологій при побудові інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ / А. В. Семенець // Медична освіта. - 2014. - №9 1. - С. 99-104.

Семенець А. В. Організаційно-методичні підходи впровадження БМЯ-систем в охороні здоров'я України / А. В. Семенець // Медична інформатика та інженерія. - 2013. - № 3. - С. 35-43.

Семенець А. В. Про досвід впровадження системи електронного документообігу у медичному ВНЗ / А. В. Семенець, В. Ю. Ковалок // Медична інформатика та інженерія. - 2014. - № 3. - С. 73-79.

Семенець А. В. Про досвід упровадження інформаційної системи колективної роботи та керування проектами РоШіо у медичному ВНЗ / А. В. Семенець, В. Ю. Ковалок //Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - №2 6. - С. 205-219.

Семенець А. В. Про підходи до розробки сучасних

програмних додатків в медичній освіті / А. В. Семенець, B. П. Марценюк // Медична інформатика та інженерія. - 2014. - № 4. - С. 39-52.

Семенець А. В. Концепція побудови інформаційної

інфраструктури медичного ВНЗ з використанням вільнорозповсюджуваного програмного забезпечення з відкритим кодом / А. В. Семенець, В. Ю. Ковалок // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - № 3. - С. 277-288.

James Cross How Authentication and Single Sign-On is

Driving Learning Innovation / [Електронний ресурс] - Режим доступу до документу : http://www.mediacore.comblog/how-authentication-is-driving-learning-innovation #sthash.G4qW2ojW.dpuf

Marise-Marie D' Costa-Alphonso The Adoption of Single

Sign-On and Multifactor Authentication in Organisations: A Critical Evaluation Using TOE Framework / Marise-Marie D'Costa-Alphonso, Michael Lane // Issues in Informing

Science and Information Technology. - 2010. - № 7 (39). - C. 161-189.

Revar A. G. Securing user authentication using single signon in Cloud Computing / A. G. Revar, M. D. Bhavsar //

Engineering (NUiCONE), 2011 Nirma University International Conference (Ahmedabad, Gujarat 8-10 Dec. 2011). - 2011. - P. 1-4.

Google Apps Integration / [Електронний ресурс] - Режим доступу до документу : https://docs.moodle.org/28/en/ Google_Apps_Integration .

Oauth 2 authentication for Moodle / [Електронний ресурс] - Режим доступу до документу : http://mouneyrac.github.io/moodle-auth_googleoauth2 .

Sycing user data with Google Apps for Education / [Електронний ресурс] - Режим доступу до документу : h t t p s : / / s u p p o r t . g o o g l e . c o m / a / t o p i c /

?hl=en&ref_topic=4511280 .
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2015.1.3943

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##