ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСУ WOLFRAMALPHA ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФАРМАКОКІНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

A. S. Sverstyuk, N. O. Kravets, D. V. Vakulenko

Анотація


Використання сучасних новітніх технологій в процесі викладання вищої математики, комп'ютерних технологій у
фармації сприяє формуванню вмінь та навичок роботи в умовах комп'ютерного середовища, створенню та вивченню математичних моделей різноманітних явищ та процесів, демонстрації застосування математичних методів та їх дослідження. У статті розглянуто переваги та недоліки застосування WolframAlpha у формуванні предметної
математичної компетентності майбутніх фармацевтів.


Повний текст:

ТУТ

Посилання


Бас С. В. WolframAlpha: можливості застосування у навчанні вищої математики студентів економічних спеціальностей / С. В. Бас // Наукові записки. Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - Кіровоград : КДПУ 2013. - Вип. 2. - С. 8-11.

Гудирева О. М. Впровадження інформаційно- комуніативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу / О. М. Гудирева // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. праць. - Херсон : ХДУ 2010. - Вип. 6. - С. 101-112.

Жалдак М. І. Педагогічний потенціал комп'ютерно-орієнтованих систем навчання математики / М. І. Жалдак //

Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. - Вип. 7. - С. 3-16.

Клочко В. І. Комп'ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії : монографія /Мі-ністерство освіти та науки України ; Вінницький націо-нальний технічний університет ; В. І. Клочко, М. Б. Ковальчук. - Вінниця : ВНТУ 2009. - 116 с

Бас С. В. WolframAlpha: можливості застосування у навчанні вищої математики студентів економічних спеціальностей / С. В. Бас // Наукові записки. Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - Кіровоград : КДПУ 2013. - Вип. 2. - С. 8-11.

Гудирева О. М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу / О. М. Гудирева // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. праць. - Херсон : ХДУ 2010. - Вип. 6. - С. 101-112.

Жалдак М. І. Педагогічний потенціал комп'ютерно-орієнтованих систем навчання математики / М. І. Жалдак //

Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. - Вип. 7. - С. 3-16.

Клочко В. І. Комп'ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії : монографія /Мі-ністерство освіти та науки України ; Вінницький націо-нальний технічний університет ; В. І. Клочко, М. Б. Ковальчук. - Вінниця : ВНТУ 2009. - 116 с
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2015.1.3942

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##