МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В БЕЗПЕРЕРВНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПРОВІЗОРІВ

L. Yu. Babintseva

Анотація


Розглянуто можливості технологій дистанційного навчання для забезпечення ефективного безперервного професійного розвитку провізорів. Показано, що основою підвищення якості такого навчання є забезпечення адаптивності та пертинентності передавання знань. Застосування принципів індивідуалізованого навчання покращує його якість. Доведено, що індивідуалізація навчання дозволяє зменшити кількість помилок при прийнятті рішень (аналіз ситуаційних завдань) більш, ніж у два рази.


Повний текст:

ТУТ

Посилання


Бабінцева Л. Ю. Про структуру циклів тематичного вдосконалення «Інформаційні технології в фармації» / Л. Ю. Бабінцева // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики : зб. наук. статей. - Запоріжжя, 2008. - Вип. XXII. - С. 38-42.

Розробка нормативної бази системи безперервного про-фесійного розвитку лікарів для забезпечення високої якості надання медичної допомоги населенню України / [А. М. Сердюк, Ю. В. Вороненко, О. П. Мінцер, В. Г. М'ясніков, В. В. Краснов, А. В. Коблянська, Л. Ю. Бабінцева] // Наукові засади Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» : зб. наук. пр. / за заг. ред. акад. А. М. Сердюка. - К. : Деркул ; Софія, 2009. - 376 с. - Вип. 2. - С. 352-371.

Busari J. Education Doctors in the Clinical Workplace: Unraveling the Process of Teaching and Learning in the Medical Resident as Teacher / J. Busari, A. Arnold // Journal

Postgraduate Medicine. - 2009. - № 55 (4). - P. 278-283.

Brusilovsky P. An Adaptive E-Learning Service for Accessing Interactive Examples / P. Brusilovsky,

Sosnovsky, M. Yudelson // Proc. of E-Learn. - Washington:

AACE, 2004. - P. 2556-2561.

Distance education at postsecondary education institutions,

-98 : Statistical Analysis Report, December 1999. - Ре-жим доступу: https://books.google.ru/books.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2015.1.3913

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##