1(25) / 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2014.1

Зміст

Статті

O. P. Mintser, V. О. Romanov, I. S. Zozulya, I. B. Halelyuka
S. V. Denysenko
PDF
А. M. Ruban
L. Yu. Babintseva
PDF
V. P. Martsenyuk, O. O. Stakhanska
A. V. Semenets
N. B. Behosh, I. B. Chornomydz, O. Ya. Zyatkovska
О. І. Kefeli-Yanovska
М. S. Dutchak
M. V. Pikulyak
V. V. Boyko, N. V. Yaremenko
S. M. Petryk
N. H. Horovenko, V. Z. Stetsyuk, A. Yo. Savytskyi, T. P. Ivanova, A. O. Ostapova
N. H. Horovenko, V. Z. Stetsyuk, N. V. Olhovych, A. Yo. Savytskyi, A. V. Malyei
V. I. Tsymbaliuk, V. Z. Stetsyuk, A. Yo. Savytskyi, Yu. O. Luhovskyi, O. L. Pichkur