4(24) / 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2013.4

Зміст

Статті

O. P. Mintser, O. A. Ryzhov, V. P. Martsenyuk, V. V. Krasnov
O. S. Solovjov, L. Yu. Babintseva, O. P. Mintser, M. S. Ponomarenko
S. V. Denysenko
M. M. Ryhan
A. M. Ruban
P. P. Loshytskyi, D. Yu. Mynzyak
I. L. Kuchma
V. P. Martsenyuk, I. O. Rogalskyi
A. V. Semenets
D. V. Vakulenko
Ye. B. Lopin