4(20) / 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2012.4

Зміст

Статті

O. P. Mintser, P. Myerzhevskyi, V. H. Serdiuk, S. V. Denysenko, L. Yu. Babyntseva
O. Yu. Azarkhov, S. М. Zlepko, O. V. Belousova
V. M. Martsenyuk, P. R. Selskyi
S. B. Drozdovska, V. Ye. Dosenko, D. O. Stroy, V. M. Ilyin
V. M. Antonov, Yu. V. Antonova-Rafi
O. H. Puzanova
Y. L. Nechyporenko
I. M. Shupiatskyi
O. V. Goyko, S. I. Mokhnachov
О. І. Bondar, V. M. Vaschenko, V. M. Ilyin, К. А. Sahkno
I. O. Bondar, V. M. Vaschenko, V. M. Ilyin, K. A. Sahkno
S. O. Kovalenko, S. V. Hrechukha, L. I. Kudiy
D. V. Vakulenko