ПРО ПРОТИРІЧЧЯ В ЛОГІЦІ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТА ТА ЛІКАРЯ. МОЖЛИВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РІШЕННЯ

О. P. Mintser, L. Yu. Babintseva, N. V. Yaremenko, N. V. Banchuk

Анотація


Питання захисту прав лікарів у правовій науці розробляються недостатньо, хоча дослідження в цьому напрямі мають не тільки теоретичне, а й велике практичне значення. Тому метою дослідження стало впорядкування представлень про захист прав лікарів і пацієнтів. Обговорено питання взаємовідносин лікарів із пацієнтами в Україні, що регламентовані Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України: «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про захист прав споживачів», «Про захист персональних даних», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про психіатричну допомогу» та іншими. Запропоновано кількісний підхід щодо обґрунтування відповідальності лікаря при індивідуалізації медичної допомоги та відхиленням від стандартів і протоколів.


Ключові слова


захист прав пацієнта та лікаря; впорядкування нормативно-правового поля; належне надання медичної допомоги; стандарти надання медичної допомоги; коефіцієнти наближення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Відповідальність медичних працівників: лист Міністерства юстиції України від 20.06.2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0040323-11.

Законодательство Великобритании в сфере защиты персональных данных и информационной безопасности [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.uipdp.com/solutions/services/consulting/legislation/eu/england.html.

Захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII (поточна редакція від 01.01.2016) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.

Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII (поточна редакція від 24.02.2016) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Медичне право України: практикум / за заг. ред. І. Я. Сенюти; уклад.: Сенюта І. Я., Богомазова І. О., Кашинцева О. Ю. та ін. — Львів : Світ, 2014. — 294 с.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII (поточна редакція від 01.01.2016) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Прасов О. О. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Прасов, С. Г. Стеценко; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая [та ін.]. — К. : [б. в.], 2010. — 149 с.

Сізінцова Ю. Ю. Права пацієнтів та медичних працівників: формування захисту обох сторін / Ю. Ю. Сізінцова // Порівняльно-аналітичне право. — 2014. — № 2.— С. 134–135.

Стеценко С. Г. Медичне право України: правове забезпечення лікарської таємниці: монографія / С. Г. Стеценко, І. В. Шатковська. — К. : Атіка, 2010. – 143 с.

Стеценко С. Г. Медичне право України: реалізація та захист прав пацієнтів: монографія / С. Г. Стеценко, В. О. Галай. — К. : Атіка, 2010. – 167 с.

Страхування професійної відповідальності медичних працівників: проблеми і перспективи [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uainsur.com/massmedia/37860.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 19.02.2016) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

World Medical Association [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.wma.net/en/10home/index.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2016.1.5907

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##