ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ, МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

A. E. Gorban, M. L. Kochina

Анотація


Представлено наукове обґрунтування розробки та побудови автоматизованої інформаційної системи обліку, моніторингу та прогнозування ефективності інноваційної діяльності. Для реалізації функцій реєстрації, моніторингу та прогнозування інноваційної ефективності науково-дослідних робіт обрано дворівневу клієнт-серверну архітектуру інформаційної системи. Для захисту інформації та розмежування доступу користувачів до окремих ресурсів інформаційної системи обрано модель рольового доступу. При розробці додатків було використано програмний інтерфейс Microsoft WinAPI та мова програмування С++. Для створення графічного інтерфейсу користувача використано технологію Windows Forms, для вирішення завдання об’єктно-реляційного відображення даних у додатку використано якісне ORM рішення для платформи .NET Framework технологія ADO.NET Entity Framework.


Ключові слова


автоматизована інформаційна система; інноваційна діяльність; моніторинг; прогнозування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04 липня 2002 року №40-IV, із змінами) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/40-IV

Горбань А. Є. Обґрунтування необхідності створення та концептуальних принципів розробки автоматизованої інформаційної системи обліку та моніторингу інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я України / А. Є. Горбань // Клиническая информатика и Телемедицина. — 2015. — Т. 11, Вып. 12. — С. 5–12.

Рихтер Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 на языке C# / Д. Рихтер. — СПб. : Питер, 2013. — 896 с.

Троелсен Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5 / Эндрю Троелсен. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2015. — 1312 с.

Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений / М. Фаулер : Пер. с англ. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. — 544 с.

Фаулер М. Шаблоны корпоративных приложений / М. Фаулер, Д. Райс, М. Фоммел и др. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2010. — 544с.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2016.1.5905

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##