ЕВОЛЮЦІЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ЗНАНЬ У МЕДИЦИНІ ТА БІОЛОГІЇ

O. P. Mintser, D. V. Vatlitsov

Анотація


Філософія сучасного наукового пізнання ставить перед дослідниками завдання зіставлення розрізнених даних для вирішення реальних практичних завдань, проте основною особливістю такого зіставлення є ступінь застосування трансдисциплінарності. Мета роботи — узагальнення основних процесів наукового пошуку та представлення в освітніх технологіях. Запропоновано створення універсальної системи організації та оброблення мультидисциплінарних знань, що стане базисом організації всіх відомих знань і поєднує в собі можливість актуалізованого підлаштування під існуючі потреби. Зазначена модель є багатошаровою та підтримує принципи «спіралі знань», проте з модифікацією просторового відображення, тобто можна говорити про «спіральну поверхню знань».


Ключові слова


трансдисциплінарність; спіраль знань; ієрархічна структура; освіта; інформаційний куб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Nicolescu B. Transdisciplinarity: past, present and future / B. Nicolescu. — 2006.

Piaget J. Structuralism / J. Piaget. — Harper & Row, 1971.

Brandt K. Methods for comparing data across differently designed agronomic studies: examples of different meta-analysis methods used to compare relative composition of plant foods grown using organic or conventional production methods and a protocol for a systematic review / K. Brandt, D. Średnicka-Tober, M. Barański[et al.] // Journal of Agricultural and Food Chemistry. — 2013. — Vol. 61, No. 30. — P. 7173–7180.

Writing@csu. — Режим доступу: http://writing.colostate.edu.

Mello R. A. Collocation analysis: a method for conceptualizing and understanding narrative data / R. A. Mello // Qualitative research. — 2002. — Vol. 2, No. 2. — P. 231–243.

Haber P. D. W. Scholz, r. w. (2011): environmental literacy in science and society. from knowledge to decisions / P. D. W. Haber // Raumforschung und Raumordnung. — 2012. — Vol. 71, No. 1. — P. 69–71.

Киященко Л. П. Философия трансдисциплинарности / Л. П. Киященко, В. И. Моисеев. — М. : ИФ РАН, 2009. — 205 с.

Паламарчук Є. В. Витоки та специфіка трансдисциплінарності як / Є. В. Паламарчук // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. — 2013. — No. 29.

Methodological foundation of transcultural. — Режим доступу: http://basarab-nicolescu.fr/ola_StPetersbourg.php.




DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2016.1.5904

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##