НОРМАЛЬНИЙ ЗАКОН РОЗПОДІЛУ В МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

М. A. Ivanchuk, P. R. Ivanchuk

Анотація


Описано основні критерії перевірки закону розподілу на нормальність. Застосовано критерії перевірки на симетричність та ексцес та графічний метод до результатів медичних досліджень. Показано, що в більшості клінічних досліджень закон розподілу не відповідає нормальному. Надано рекомендації щодо проведення статистичної обробки результатів клінічних досліджень.


Повний текст:

тут

Посилання


ГОСТ Р ИСО 5479-2002. Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нор­мального распределения. - М. : Изд-во стандартов. 2002. -30 с.

Сравнительный анализ критериев проверки нормальности одномерных величин - Режим доступу: URL http://am i.nstu.ru/~headrd/seminar/K ontrol_Q /new_normal_red. htm Jitendar Vij. Statistical tests in medical research. -Jaypee Brothers Medical Publishers, 2011. - 182 p.

Справочник заболеваний. Распределение значений лабораторных показателей - Режим доступу: URL http://medi-health.ru/klinicheskaya-epidem iologiya/raspredelenie-znachenij-laboratornyx-pokazatelej.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2013.1.419

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##