ІНФОРМАТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ КЕРДО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОРУШЕНЬ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРИ ОСТЕХОНДРОЗІ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

V. P. Martsenyuk, D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko

Анотація


В роботі оцінено інформативне значення індексу Кердо у хворих з порушеннями вегетативної регуляції при остеохондрозі  шийного відділу хребта. Розраховані значення кількості інформації у наступних показниках: вміст   адреналіну і норадреналіну  в добовій сечі,  активність   ацетилхолінестерази в капілярній крові, систолічний, діастолічний тиск та частота серцевих скорочень у хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта.  Вони виявились більшими, ніж значення кількості інформації у індексі Кердо при відповідних патологіях.

Нам не вдалось  виявити  достатню  інформативність  індексу Кердо для визначення рівня та спрямованості порушень вегетативної регуляції у хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта.


Повний текст:

тут

Посилання


Минцер О. П. Медицинские информационные систе­мы: пути развития и перспективы в реальной жизни /О. П. Минцер // Кибернетика и вычислительная техника. -2001. - № 2. - С. 37-60.

Marzeniuk V P. System analysis methods of medical and biological processes / V P. Marzeniuk, A. G. Nakonechny. -Ternopil : Ukrmedknyha, 2003. - 241 p.

Попелянский Я.Ю. Ортопедичесая неврология (вертебрология) : руководство для врачей / Я. Ю. Попелянский. - М. : МЕДпресс-информ, 2003. - 244 с.

Вегетативные расстройства / под ред. А. М. Вейна. -М. : Медицинское информационное агенство. - 2003. -752 с.5. Юмашев Г. С. Остеохондрзы позвоночника / Г. С. Юма­шев, М. Г. Фурман. - 2-е изд. - М. : Медицина, 1984 - 384 с.

Баевский P. M. Вариабельность сердечного ритма: тео­ретические аспекты и возможности клинического применения / P. M. Баевский, Г. Г. Иванов // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2001. - N° 3. - С. 106-127.

Сиротинська Г. І. Вегетативні порушення у хворих з ней-ро-рефлекторними проявами остеохондрозу хребта / Г. І. Сиротинська // Проблеми остеології. - 1998. - № 2-3. -С. 122-126.

Kerdo I. Ein aus Daten der Blutzirkulation kalkulierter Index zur Beurteilung der vegetativen Tonuslage / I. Kerdo //Actaneurovegetativa. - 1966. - ВФ 29, N° 2. - 8. 250-268.

Поворознюк В. В. Сучасні принципи діагностики, профілактика та лікування захворювань кістково-м’язової сис­теми в людей різного віку / В . В . Поворознюк, Т В. Орлик / за ред. В. В. Поворознюка. - К. : Карбон-сервіс, 2008. -С. 148 -151.

Юрик О. Є. Неврологічні прояви остеохондрозу: пато­генез, клініка, лікування / О. Є. Юрик - К. : Здоров’я, 2001. -344 с.

Хэмминг Р В . Теория информации и теория кодирования. / Р. В. Хэмминг. Радио и Связь. - 1983. - 176 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2013.1.418

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##