ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ МЕДИЧНО СТРАХОВО ДІЯЛЬНОСТІ (ПЕРШЕ ПОВІДОМЛЕННЯ)

S. O. Dzhundubayeva, L. Yu. Babintseva

Анотація


Узагальнені дані дослідження з оцінювання ризиків медично страхово діяльності. У першому повідомленні аналізується динаміка статистичних показників, що визначають прагнення населення придбати медичні послуги. Підкреслюються особливості оцінювання ризику в зв’язку з вираженою невизначеністю подібного роду завдань.


Повний текст:

тут

Посилання


Акулов В. Н. Социальная защита граждан в условиях обязательного медицинского страхования / В. Н. Акулов //

Мир медицины. - 2003. - N° 6. - С. 21-23.

Архипов А. П. Основы страхового дела : учеб. пособие / А. П. Архипов, В. Б. Гомелля. - М. : Маркет ДС, 2002. - 413 с.

Бойков А. В. Риск-менеджмент и актуарно-финансовый анализ в компании по страхованию жизни / А. В . Бойков //

Управление финансовыми рисками. - 2009. - № 2. - Ре­жим доступа: http://grebennikon.ru/cat-i-23-14-2-1-3.html.

Дрошнев В. В. Обязательное медицинское страхование в России / В. В. Дрошнев. - М. : Анкил, 2004. - 160 с.

Корнилов И. Л. Основы страховой математики : учеб. пособие для вузов / И. Л. Корнилов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,- 400 с.

Рябикин И. Страхование и актуарные расчеты / Рябикин И., Тихомиров С. Н., Баскаков В. Н. - М. : Экономистъ, 2006. - 4 6 4 с.

Boyle P. P. Rates o f return as random variables / P. P. Boyle // The Journal o f Risk and Insurance. - 1976. - Vol. 53. - P. 693­ - 713.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2013.1.413

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##