ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ І ДЖЕРЕЛ

O. P. Mintser, O. V. Palahin, V. Yu. Velychko, O. Ye. Stryzhak, H. Tahere

Анотація


Описані підходи, моделі та засоби підтримки діяльності експерта при аналізі розподілених інформаційних ресурсів. Визначаються тезаурусні моделі, як технологічна основа проведення лінгвістичного аналізу предметних областей. Наведено приклади оброблення великої кількості документів за тематикою екологічного стану навколишнього середовища та з питань телемедицини на основі використання методів і систем логіко-лінгвістичного аналізу.


Повний текст:

тут

Посилання


Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам / Г. Хакен. - М. : URSS, 1991. - 240 с.

Капица С. П. Синергетика и прогноз будующего // С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. - М. : URSS, 2003. - 288 с.

Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд. : пер. с англ. / Т. Конноли, К. Бегг, А. Страчан. - М. : Вильямс, 2001. -1120 с.

AN EXALEAD S.A. CLIENT SUPPORT DOCUMENT Doc. No. EN. 120.0002.0-V4.6.1 - March 31, 2008 Copyright © 2003 - 2008 by Exalead S.A. AH rights reserved.

Режим доступу: www.exalead.com - Exalead: Redefining Information Access for the Enterprise and the Web.

Комов С. А. Управление знаниями - что это и как ими управлять / С. А. Комов // Корпоративные системы. - 2005. - № 3. - Режим доступу: http://www.management.com.ua/ ims/ims108.html.

Комов С. А. Аналитика и разведка в организации - чем работать / С. А. Комов // Корпоративные системы, - 2005. - № 3. - Режим доступу: http://www.management.com.ua/ ims/ims114.html.

Найханова Л. В. Основные аспекты построения онтологий верхнего уровня и предметной области / Л. В. Найханова // Интернет-порталы: содержание и технологии. - М. : Просвещение, 2005. - Вып. 3. - С. 452-479.

B. Dobrov The technology of new domains' ontologies development / B. Dobrov, N. Loukachevitch, O. Nevzorova // Proceedings of the X-th International Conference "Knowledge-Dialogue-Solution" (KDS'2003).-Varna, Bulgaria. - 2003. - Р. 283-290.

Палагин А. В. Системно-онтологический анализ предметной области / А. В. Палагин, Н. Г. Петренко // УСиМ. -2009. - № 4. - С. 3-24.

Палагін О. В. Про один підхід до аналізу та розуміння природномовних об'єктів / [Палагін О. В., Світла С. Ю., Петренко М. Г., Величко В. Ю.] // Комп'ютерні засоби, мережі та системи. - 2008. - № 7. - С. 128-137.

Стрижак О. Є. Комп'ютерні тезауруси як технологічна платформа створення авторських методик викладання предметних дисциплін / О. Є. Стрижак // Актуальні проблеми психології: психологічна теорія і технологія навчання. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - Т. 8, вип. 6. - С. 259266.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2011.2.35

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##