Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕЗИ ІІ-го З'ЇЗДУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Матеріали науково - практичної конференції з міжнародною участю "СУЧАСНІ ЗДОБУТКИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ"

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю ВИБРАНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Уніфікована програма післядипломного навчання МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЦИНІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформаційне повідомлення

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОБОТИ АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.