Медична інформатика та інженерія

Науково-практичний журнал, присвячений проблемам впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій в медичній науці та практиці. Програмними цілями журналу є інформування працівників галузі охорони здоров'я України, науковців, викладачів медич­них вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослід­них інститутів медичного і біологічного профілю та громадсь­кості про результати фундаментальних і прикладних досліджень з медичної інформатики та інженерії, про сучасні тенденції й процеси інформатизації, що відбуваються в медичній галузі.


Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал "Медична інформатика та інженерія" включено до переліку наукових фахових видань ВАК України:

Постанова Президії ВАКУ від 27.05.2009 №1-05/2;

Бюлетень ВАКУ № 8, 2009, С.12. (медичні науки);

Постанова Президії ВАКУ від 10.11.2010 №3-05/7; (біологічні науки)

Індексування і рейтинги: Видання індексується в наступнихбазах даних і бібліотеках:

1. Google Scholar. За даними станом на 1 січня 2016:
– кількість цитувань статей журналу – 276 (з них після 2011р - 238);
– h-індекс – 7;
– i10-індекс – 2.

2. Index Copernicus. За даними станом на 1 січня 2016:

ICV 2014: 52.58