3(13) / 2015

Зміст

Статті

Maria Luisa QUERQUES, Federica RAVERA, Alberto MENEGOTTO, Giacomo COLUSSI
O.D. Osypenko
Bobiieva N.Kh., Hadoiev S.Kh., Khokimov D.M.
Pasechnikov S.P., Nasheda S.V.
T.B. Bevzenko
S.V. Kushnirenko
I.L. Kuchma
D.D. Ivanov
Natalya Chystik
Ivanov D.D., Dombrovskyi Ya.A.