1(15) / 2016

Зміст

Статті

Guido Grassi
Dmytro Ivanov
Kravchuk A.V., Nykytenko O.P., Sirman V.M., Kuznietsova K.S., Romaniv L.V., Hozhenko A.I.
Dumanskyi Yu.V., Syniachenko O.V., Stoliarova O.Yu., Stepko V.A., Yehudyna Ye.D.
O.Yu. Lysianska
L.M. Savytska
N.M. Skaliy
Ivanov D., Abramov-Sommariva D., Moritz K., Eskötter H., Kostynenko T., Martyniuk L., Kolesnik N., Kurt G. Naber
Diadyk O.O., Nekrasova L.H., Taran O.I., Siroshtanova I.O., Kominko L.V.
A.A. Melnik
Z.V. Babenko