Том 3, № 1-2 (2014)

Зміст

Статті

Yu. Voronenko, O. Shekera, N. Medvedovskaya, V. Krasnov, O. Verner, V. Tkachenko
PDF
I. Dzyublyk, O. Kovaluyk, G. Artemchuk, G. Kovalyshyn, S. Voronenko, O. Obertynska, T. Stepchenkova
PDF
O. Shekera, A. Tsarenko, Yu. Gubskiy
PDF
N. Medvedovska, Z. Povch
PDF
O. Davydovych, T. Voloshchuk, A. Popov
PDF
O. Solovyev
PDF
V. Djelali, V. Kulinichenko
O. Shekera, V. Steblyuk, G. Kyrjner
PDF
O. Shekera
PDF

Науково-практична конференція з міжнародною участю «СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»

Yu. Voronenko, O. Shekera, V. Tkachenko, N. Medvedovska, V. Krasnov
PDF
O. Gyrina, V. Rudichenko, N. Snigyr, A. Piletskyy, I. Havrysyuk, S. Plahotnik, T. Koltsova, M. Butmerchuk
PDF
S. Velychko, S. Kolisnyk, V. Rudichenko, O. Suvorov
PDF
M. Grebenyk, L. Zelenenka, O. Boyarchuk
PDF
S. Shostak
PDF
N. Medvedovska, A. Ivashenko, I. Solovova, K. Savyan
PDF
A. Andrusha
O. Piminov, L. Shulga, V. Yakushchenko, G. Kvitchata, O. Nemchenko
PDF
L. Glushko, S. Fedorov, N. Pozur
PDF
I. Zozulya, V. Bobrova, T. Ganzha, O. Bobrova
PDF
O. Bobrova, T. Ganzha, V. Bobrova, S. Krasyuk
PDF
L. Himion, O. Yashchenko, V. Vataga
PDF
E. Goptsiy, N. Zheleznyakova, I. Zelyenaya
O. Busygina, V. Tkachenko
PDF
V. Dominas, R. Bezsmertna, L. Vynnychenko, N. Demihova, N. Matiytsiv
PDF
Z. Povch
PDF
I. Serbina, G. Nikulina, L. Mygal, V. Peterburgskyy, O. Kalishchuk, V. Golovkevych
PDF
N. Mihaylovska, T. Kulynych, O. Perederiy, O. Slipchuk
PDF
O. Vysotska, G. Vynogradova, A. Holovchanskyy, V. Vysotsky
PDF
M. Hrebenyk, O. Boyarchuk, T. Hariyan, L. Zelenenka, O. Yasniy
PDF
A. Holovchanskyy, O. Vysotska, G. Vynohradova, V. Vysotsky
PDF
V. Lekhan, L. Kryachkova
PDF
L. Matyukha, T. Buhanovska, T. Silina
PDF
V. Tkachenko
PDF
A. Kabachna, E. Shelkova, O. Kabachnyy
PDF
V. Tkachenko
PDF
O. Korzh
PDF
A. Nasrallah, L. Glushko, S. Fedorov, N. Pozur, O. Verbovska
PDF
K. Kuharchuk, V. Tkachenko
PDF
I. Sorokina, T. Bocharova, M. Bocharova
O. Korzh, S. Krasnokutskyy, N. Vaskiv
PDF
N. Zheleznyakova, O. Goptsiy, I. Zelena, T. Pasiyeshvili
PDF
L. Korol, L. Mygal, N. Stepanova, V. Kundyn, O. Romanenko
T. Hariyan, O. Boyarchuk, T. Tomashivska, G. Drachynska
PDF
L. Himion, O. Yashchenko, V. Tkachenko, O. Pyura, I. Nayshtetik
PDF
L. Migal, G. Nikulina, V. Peterburgskyy, O. Kalishchuk, I. Serbina
G. Nikulina, G. Drannik, V. Peterburgskyy, L. Migal, N. Kalinina, I. Serbina, T. Poroshina, V. Savchenko, O. Kalishchuk