Освіта медичних працівників (до- і післядипломна) з питань паліативної допомоги з метою попередження професійного вигорання

A. Tsarenko, O. Shekera, Yu. Gubskiy, A. Bondarchuk, A. Zlotnyk, Yu. Krynychnyy

Анотація


На основі аналізу статистичних даних, результатів власних досліджень та наукової літератури, що свідчить про актуальність створення в Україні системи паліативної та хоспісної допомоги (ПХД) населенню, важливість підготовки фахівців з питань ПХД, а також про низький рівень здоров’я медичних працівників, обґрунтовується необхідність оптимізації до- і післядипломної підготовки лікарів та середніх медичних працівників для забезпечення високої якості надання ПХД населенню та профілактики професійного вигорання. Мультидисциплінарна професійна підготовка медичних працівників з питань ПХД в рамках безперервної післядипломної освіти вимагає відповідного навчально-методичного забезпечення, а також залучення професорсько-викладацького складу різного профілю, що довело свою ефективність на кафедрі паліативної і хоспісної медицини Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика

Повний текст:

PDF

Посилання


WHO. Паллиативная помощь. // Под ред. E.Davies, I.J.Higginson. – Европейское региональное бюро ВОЗ, 2005. – 32 с.

WHO. Совершенствование паллиативной помощи пожилым людям. // Под ред. E. Davies, I. J. Higginson. – Европейское региональное бюро ВОЗ, 2005. – 40 с.

WHO. Укрепление паллиативной медицинской помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла. // Резолюция шестьдесят седьмой сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения (A67/31. 4 апреля 2014 г.). – Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2014. – 11 с.

Вороненко Ю. В., Губський Ю. І., Царенко А. В. Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров`я в Україні: медичні та соціальні аспекти // Наука і практика. Міжвідомчий медичний журнал, 2014, №1(2), С. 63–75.

Вороненко Ю. В. Паліативна допомога як інтегральна складова розвитку та реформування системи охорони здоров`я в Україні / Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конфер. // За ред. Ю. В. Вороненка, Ю. І. Губського. – К.: «Талком», 2013, С. 49 – 62.

Губський Ю. І., Хобзей М. К. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти // Монографія. – К.: Здоров`я, 2011. – 352 с.

Князевич В. М., Царенко А. В., Яковенко І. В., Брацюнь О. П. Стан, проблеми і перспективи впровадження Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року // Фітотерапія. Часопис. – 2013, № 4, С. 4 - 7.

Царенко А. В. Міжнародні підходи щодо розвитку паліативної та хоспісної допомоги // Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матеріали Першої науково-практичної конференції // Ред. Ю. В. Вороненко, Ю. І. Губський: Наукове видання. – К.: Університет «Україна», 2012, С. 168 – 176.

Губський Ю. І., Гойда Н. Г., Царенко А. В. Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти // Реабілітація та паліативна медицина. – 2015. – № 1 (1). – С. 68–74.

Новиков Г. А., Рудой С. В., Вайсман М. А. и др. Современное состояние и перспективы развития паллиативной помощи в Российской Федерации // Паллиативная медицина и реабилитация. – 2008. – № 3. – С. 5–11.

Царенко А. В., Губський Ю. І. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку // Сімейна медицина. – 2013. – № 1 (45). – С. 14 – 17.

Повний список літератури знаходиться в редакції


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.